PartnerMed er leverandør av innovative løsninger innen sårbehandling, hygiene og desinfeksjon.

Kategorier

Våre kriterier er ett godt forhold til kunder og samarbeidspartnere, høy produktkunnskap og ett godt opplæringsprogram.

Med stort engasjement og et bra team gjør vi vårt beste for å oppfylle våre mål på best mulig måte for våre kunder og samarbeidspartnere.