PartnerMed er leverandør av innovative løsninger innen sårbehandling, hygiene og desinfeksjon.