LifeClean

LifeClean – desinfeksjonsmiddel, dreper både virus, bakterier, sopp og sporer

LifeClean desinfeksjon er klassifisert som High Level Desinfeksjon og har et bredt bruksområde. Produktet er klordioksid basert, og derfor skånsomt både for miljøet og omgivelsene. Klordioksid  reagerer ikke like lett med andre kjemikalier og dermed skapes ingen giftige forbindelser.

LifeClean har bred dokumentasjon både innenfor helse, næringsmiddel, fisk og aquakultur.

Middelet kan skylles direkte ned i avløpet og emballasjen resirkuleres. LifeClean har en mild duft av klor og er normalt ikke plagsom for omgivelsene. Ferdig blandet og klar til bruk som sikrer at blandingen alltid har riktig konsentrasjon.

Virketid – 2 minutt. Trenger ikke fjernes etter virketiden. (anbefales å skyll/vask med vann på stål/metall)

Fordeler og egenskaper med LifeClean

Godkjenninger


LifeClean er godkjent av statens legemiddelverk


LifeClean er vurdert og anbefalt av SSI (Statens Serums Institutt).


LifeClean har godkjenning for fisk og Aquakultur

Miljøvennlig


Virkestoff – Klordioksid


Ingen farepiktogram på produktet og heller ingen krav til sikkerhetsutstyr ref. sikkerhetsdatablad.

Hvordan bruke LifeClean


Påfør LifeClean på rene flater – Virketid 2 minutt. Se brukerveiledning.


For Aquakultur er virketiden 5 minutt. Se brukerveiledning.

Ferdig blandet og klar til bruk

LifeClean er ferdig blandet og klar til bruk. Sikrer alltid riktig konsentrasjon ved bruk.

LifeClean fåes også som konsentrat.

Produktoversikt

LifeClean finnes i 0,5L, 1L, 5L ferdig blandet
LifeClean finnes i 25L, 200L, 1000L i konsentrat

Dokumenter