Desinfeksjon

I miljøer der smitte utgjør betydelig risiko for helse eller drift, er det viktig at man til enhver tid sørger for de beste løsningene for å bekjempe problemene.

Gode rengjøringsrutiner i samarbeid med riktig desinfeksjon er blant de viktigste tiltak man kan ta i bruk for å bekjempe uønsket risiko fra mikrober og organismer i miljøene.

Gjennom gode rutiner og riktig kjemi oppnår man eksepsjonelle resultater.

Våre desinfeksjonssprodukter