Operasjon

Under og etter en operasjon så er det viktig at det medisinske utstyret og bandasjemateriellet er med på å hindre infeksjoner og krysskontaminasjon. Pasientens helse og personalets arbeidsoppgaver skal ikke hindres av utstyret eller matriellets kvalitet.

Riktig utstyr og riktige bandasjer kan korte ned både tiden mellom operasjoner i en operasjonssal og forbedre pasientens helse med kortere tilhelingstid.

Våre operasjonsprodukter