Om PartnerMed

PartnerMed AS ble etablert i 1998 og er leverandør av medisinske forbruksvarer med hovedfokus på produkter innen sårbehandling, hygiene og desinfeksjon. PartnerMed AS har ett søsterselskap, PartnerMed AB i Sverige og vi jobber tett sammen på tvers av våre grenser. Vårt hovedkontor og lager ligger i Fredrikstad, Norge.

Vårt mål er å levere kvalitet i alle ledd. Våre kriterier er ett godt forhold til kunder og samarbeidspartnere, høy produktkunnskap og ett godt opplæringsprogram. Med stort engasjement og et bra team gjør vi vårt beste for å oppfylle våre mål på best mulig måte for våre kunder og samarbeidspartnere.

PartnerMed AS er en liten men effektiv organisasjon med høy kompetanse og lang erfaring innen helse, salg, markedsføring og økonomi.

PartnerMed AS fokuserer på kvalitetsprodukter, kompetanse og kundeorienterte løsninger. Helsetjenestens behov for leveringssikkerhet, utdanning og service sikres gjennom god kvalitet og høy kompetanse. Våre målgrupper er sykehus, kommuner, apotek og private virksomheter.