ApoWipe IV Port

Reduserer infeksjoner!
Til desinfeksjon av injeksjonsporter, hetteglass og forskjellige typer conectorer. Klutene er individuelt pakket og størrelsen på pakken er designet slik for å minimere risikoen for kontaminering når kluten tas ut av pakken. Størrelsen på kluten er tilpasset en hygienisk håndtering for å unngå berøring av det desinfiserte området.

Det grove materialet i kluten øker den mekaniske effekten og sikrer at kluten er tilstrekkelig fuktig gjennom hele prosessen.ApoWipe – IV Port inneholder 80% Ethanol og klutens materiale er av høy kvalitet.

Både kluten, Ethanol og pakken er sterilt behandlet.
•Færre infeksjoner
•Bedre økonomi
•Forbedret pasientsikkerhet

Holdbarhet

Uåpnet forpakning er holdbar 5 år fra produksjons dato.

Dokumenter