PolyMem

PolyMem er en multifunksjonell bandasje som aktivt stimulerer sårtilheling og reduserer smerte. Alle PolyMem bandasjer inneholder en Fuktighetsbevarer, Sårrenser og Superabsorbent som effektivt renser, fyller, absorberer og gir en jevn fuktighet til såret.

PolyMem har også en unik inflammasjonshemmende og smertereduserende effekt.

PolyMem bandasjer er enkle å skifte og fester seg normalt ikke til såret fordi den inneholder en fuktighetsbevarer, glyserin. Superabsorbenten trekker uønsket væske og dødt vev opp i bandasjen. Disse elementene reduserer også smerte i forbindelse med sårskift og risiko for infeksjon.

PolyMem reduserer hevelser og hematom, noe som bidrar til økt blodsirkulasjon i såret. Dette sammen med bandasjens opprenskende egenskap, bidrar til å redusere den umiddelbare og langsiktige faren for infeksjon.

Viktige forutsetninger for at såret skal gro, er blant annet at det er rent og fuktig. PolyMem er en bandasje som ivaretar disse prinsippene og er en enkel og komplett løsning til sårbehandling.

PolyMem renser, fukter, absorberer og kan lindre smerter forbundet med sår.Alle PolyMem bandasjene har samme egenskap, uavhengig av størrelse på fixering.

Fordeler og egenskaper med PolyMem

Renser


Polymem inneholder en mild, ikke ionisk, ikke toksisk, skånsom sårrenser – Surfactant.


Støtter den autolytiske revisjon ved å redusere spenningen mellom friskt og dødt vev.


Ved hjelp av Glyserin løses fibrinbelegg og dødt vev opp.


Kraftfull superabsorbent trekker det døde vevet fra såret og opp i bandasjen.


Såret renses kontinuerlig og behovet for å rengjøre såret reduseres.

Fukter


Glycerin – fuktighetsbevarer – gir optimal fuktighet til såret.


Trekker næringsstoffer og vekstfaktorer til såret og stimulerer tilhelingsprosessen


Holder såret fuktig og løser opp traumatisk vev.


Glyserin, sammen med de andre komponentene, gjør at bandasjen ikke fester seg til såret og reduserer smerte ved sårskift


Hydroskopis Glyserin, sammen med de andre komponentene, trekker til seg sårvæske med næringsstoffer og vekstfaktorer fra dypere vev til sårområdet


Glyserin kan også redusere lukt og hypergranulasjon.

Absorberer


Superabsorbenten i bandasjen trekker til seg sårvæske.


Superabsorbent starch co-polymer har en høy affinitet for vannmolekyler og tar derfor selektivt opp en høyere andel vann av sårvæsken. Dette gir økt konsentrasjon av naturlige vekstfaktorer og næringsstoffer i sårsengen.


Den sterke absorbsjonskapasiteten trekker dødt vev opp i bandasjen og vekk fra såret.

Smerte

PolyMem® multifunksjonelle bandasjer hemmer nociceptiv aktivitet og reduserer betennelse i det skadde området så vel som området rundt skaden. Funksjonen til nervene som opplever smerter endres, og selve smerteopplevelsen reduseres.

Sortiment

PolyMem Standard uten fiksering
PolyMem MAX
PolyMem med fiksering
PolyMem WIC
PolyMem Tube
PolyMem Shapes

Dokumenter